Over HB Salland

Wat doet Huurders Belangen Salland.

Huurders Belangen Salland is een vereniging welke staat voor de belangen van alle huurders in Salland en meer specifiek voor huurders bij Salland Wonen in de gemeenten Olst-Wijhe en Raalte.

Wat verstaan wij onder huurderbelangen:

 1. Wij verwachten comfortabel wonen tegen een redelijke huurprijs/woonlasten.
  Een woning is voor de meeste mensen een plek waar veiligheid, warmte en geborgenheid dienen te zijn. Het is in het geval van huurders de taak van verhuurders en gemeenten om hiertoe bij te dragen. Echter kunnen de laatst genoemde partijen niets zonder inbreng van bewoners. Huurders kunnen niet allemaal persoonlijk hun inbreng geven en daarom kunnen zij worden vertegenwoordigd door een organisatie, die zijn oor te luister legt, als de onze.
  Hoewel de huurprijs van een woning veelal het grootste deel van de totale woonlasten in beslag neemt, zijn de energiekosten en de gemeentebelastingen zeer zeker ook factoren waar rekening mee gehouden moet worden. De overheid stelt aan de verhuurders in de sociale sector enorme eisen aan de wijze van bouwen, financieren, energie-index/label en de hoogte van de huur. Huurders zijn hierover vaak niet op de hoogte en dit vergt ook teveel van de individuele huurder, maar kan gevolgen hebben voor allerhande zaken.
 2. Wij verwachten een goede communicatie tussen huurder en verhuurder.
  Je kan als huurder best veel reparaties en kapotte zaken in huis zelf repareren en dit wordt door onze wetgever ter oplossing aan de huurder toegewezen, maar er zijn altijd zaken welke voor de verhuurder zijn.
  Over zaken welke door de verhuurder geregeld of gerepareerd moeten worden, zal de huurder contact zoeken met de verhuurder. Van belang is dan duidelijkheid naar elkaar toe en een goed contact tussen partijen. Soms zullen er wrijvingen kunnen zijn tussen partijen en onze insteek hierbij is dat huurder en verhuurder ten allen tijde trachten er samen uit te komen. De vereniging kan hierbij huurders wel advies geven, maar zal niet iedere afzonderlijke huurder vertegenwoordigen anders dan in uiterste noodzaak. Uiterste noodzaak kan zijn klachten welke als uiteindelijk laatste redmiddel de huurcommissie hebben of het totale gebrek aan communicatie tussen partijen.
 3. En als laatste is een prettige woonomgeving essentieel.

Een prettige woonomgeving is zeer persoonlijk, maar iedereen zal het eens zijn met de stelling dat een goed verzorgde straat en wijk tezamen met de groenvoorziening en mogelijkheden ter ontspanning voor kinderen en kleinkinderen bijdragen aan wooncomfort.

Voor al deze zaken en meer hebben wij dan ook regelmatig overleg met verhuurders en gemeenten om samen te werken aan prettig wonen in een prettige omgeving.