Belangrijke informatie

Gesprekspartners:

Met onderstaande organisaties hebben wij frequent contact, maar doen altijd ons best in contact te komen met corporaties en institutionele investeerders die in Salland (de gemeenten Olst-Wijhe en Raalte) woningen verhuren.

SallandWonen
Domineeskamp 1
8102 CC Raalte
0572 348348
info@sallandwonen.nl
Website: www.sallandwonen.nl

Gemeente Raalte
Zwolsestraat 16
8101 AC Raalte
0572 347799
info@raalte.nl
Website: www.raalte.nl

Gemeente Olst-Wijhe
Raadhuisplein 1
8131 BN Wijhe
0570 568080 of 140570
gemeente@olst-wijhe.nl
Website: www.olst-wijhe.nl

 

Belangrijke informatie

Huurtoeslag www.toeslagen.nl

Woonbond www.woonbond.nl

Rijksoverheid www.overheid.nl

Huurcommissie www.huurcommissie.nl

Verenigingsgegevens

Huurders Belangen Salland
Postadres: Aar van de Werfhorstsingel 24,
8101 ZL Raalte
0622573585 (telefoonnummer van de secretaris)
info@hbsalland.org
Inschrijfnummer KvK: 855395734
Bankrekeningnummer: NL04RBRB0919527175