Nieuws

Schilderswerkzaamheden in Hartkamp I.

Beste medehuurders,

Vorig jaar heeft u een brief gekregen over het schilderwerk aan de buitenzijde van de woningen en hiermee samenvallende controle voor duurzaamheid.

In de eerste week van dit jaar is een brief bij u binnen gekomen van SallandWonen met hierin per abuis een onjuiste weergave van de duurzaamheidsmaatregelen.
In deze brief staat namelijk dat de duurzaamheidsmaatregelen volgend jaar zullen plaatsvinden. Echter contact met SallandWonen hierover heeft duidelijkheid gegeven en de duurzaamheidsmaatregelen zullen dit jaar(2018) plaatsvinden tezamen met de geplande schilderswerkzaamheden.

Wij hopen u zo voldoende te informeren.

Voor vragen kunt u contact met SallandWonen of met onze secretaris opnemen.